За допомогою калькулятора вимірюється вартість адміністративних процедур/адміністративного навантаження суб'єктів малого підприємництва під час проведення М-Тесту.
Розрахунок витрат ведеться за формулою: (Чі*ВЧі*КРі+ПВРі)*Кі.